[Español] [Valencià] [Inglés]
Nits de Tinta

Una pel·lícula documental, un llibre i una exposició fotogràfica
on deixar descansar el record dels pescadors d’encesa.

Els grans penya-segats de la Marina Alta foren escenari d’un art de pesca únic.
Camperols de dia i pescadors de nit guiats pel seu instint, construïren plataformes de canya des d’on pescaven per sobreviure.

Homes que amb la “pila” a la boca, arriscaven les seues vides descendint als penya-segats per capturar un grapat de peix.

Nits de Tinta

Una película documental, un libro y una exposición fotográfica, donde dejar descansar el recuerdo de los pescadores de Ençesa.

Los grandes acantilados de la Marina Alta fueron escenario de un arte de pesca único.
Campesinos de día y pescadores de noche guiados por su instinto, construyeron plataformas de caña desde donde pescaban para sobrevivir.

Hombres que con la “pila” en la boca, arriesgaban sus vidas descendiendo los acantilados para capturar un puñado de pescado.

Nits de Tinta

A documentary film, a book and a photographic exhibition, to let the memory rest of the fishermen of “ Ençesa ".

The great cliffs of the Marina Alta were the scene of a unique fishing technique.
Peasants by day and fishermen by night Guided by instinct, they built cane platforms from which they fished to survive, during the long cold nights of winter.

Men who, with the torch in their mouths, risked their lives descending the cliffs to catch a handful of fish.